Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Trà My 1
2 Duy Xuyên 17
3 Hiệp Đức 6
4 Hội An 119
5 Nam Giang 2
6 Nam Trà My 1
7 Nông Sơn 0
8 Núi Thành 17
9 Phú Ninh 14
10 Phước Sơn 1
11 Quế Sơn 16
12 Tam Kỳ 51
13 Thăng Bình 5
14 Tiên Phước 3
15 Tây Giang 0
16 Điện Bàn 13
17 Đông Giang 0
18 Đại Lộc 27
« 1 »