Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 210025
  • 2 Số học sinh: 268499
  • 3 Số học sinh: 313891
  • 4 Số học sinh: 317584
  • 5 Số học sinh: 530910
  • 6 Số học sinh: 5533
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Trà My 4
2 Duy Xuyên 26
3 Hiệp Đức 7
4 Hội An 139
5 Nam Giang 3
6 Nam Trà My 1
7 Nông Sơn 0
8 Núi Thành 201
9 Phú Ninh 15
10 Phước Sơn 2
11 Quế Sơn 19
12 Tam Kỳ 59
13 Thăng Bình 7
14 Tiên Phước 4
15 Tây Giang 1
16 Điện Bàn 24
17 Đông Giang 0
18 Đại Lộc 30
« 1 »