Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Bắc Trà My 4
2 Duy Xuyên 20
3 Hiệp Đức 731
4 Hội An 66
5 Nam Giang 2
6 Nam Trà My 0
7 Nông Sơn 0
8 Núi Thành 120
9 Phú Ninh 6
10 Phước Sơn 2
11 Quế Sơn 12
12 Tam Kỳ 80
13 Thăng Bình 10
14 Tiên Phước 4
15 Tây Giang 0
16 Điện Bàn 44
17 Đông Giang 1
18 Đại Lộc 8
« 1 »