Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 133711
  • 2 Số học sinh: 200710
  • 3 Số học sinh: 226552
  • 4 Số học sinh: 228480
  • 5 Số học sinh: 445593
  • 6 Số học sinh: 4867
Số học sinh dự thi online quận/huyện
STT Quận / huyện Số học sinh
1 Cam Lâm 15
2 Cam Ranh 24
3 Diên Khánh 16
4 Khánh Sơn 8
5 Khánh Vĩnh 3
6 Nha Trang 136
7 Ninh Hòa 35
8 Trường Sa 0
9 Vạn Ninh 3
« 1 »