Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Siì Là 0
2 TH Ma Ly Chải 3
3 TH Sì Lở Lỗu 0
4 TH Mồ Sì San 1
5 TH Tông Qua Lìn 2
6 TH Vàng Bó 8