Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
 • MN Số học sinh: 483
 • 1 Số học sinh: 193157
 • 2 Số học sinh: 306038
 • 3 Số học sinh: 310389
 • 4 Số học sinh: 390167
 • 5 Số học sinh: 374062
 • 6 Số học sinh: 2835
 • 7 Số học sinh: 811
 • 8 Số học sinh: 322
 • 9 Số học sinh: 280
 • C2 Số học sinh: 4968
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Đoàn Kết 462
2 TH San Thàng 265
3 TH Duy Phong 4
4 TH số 2 Lai Châu 45
5 TH Kim Đồng 613
6 TH Tân Phong 787
7 TH Số 2 538
8 TH Quyết Thắng 121
9 TH Nậm Loỏng 6
10 TH Quyết Tiến 355
11 TH SỐ 1 393