Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 231551
  • 2 Số học sinh: 284593
  • 3 Số học sinh: 333372
  • 4 Số học sinh: 336419
  • 5 Số học sinh: 550667
  • 6 Số học sinh: 5694
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Bình Khánh Đông 0
2 TH Bình Khánh Tây 0
3 TH Định Thuỷ 1
4 TH Thị trấn Mỏ Cày 0
5 TH Đa Phước Hội 1 0
6 TH Đa Phước Hội 2 0
7 TH Thành Thới B 0
8 TH Tân Bình 0
9 TH Khánh Thạnh Tân 1 2
10 TH Thành Lợi B 0
11 TH Thành Lợi C 0
12 TH Bình Minh 0
13 TH Thiị Trấn Cái Vốn 0
14 TH Thành Trung A 0
15 TH Thành Trung B 0
16 TH Tân Thành A 0
17 TH Tân Thành B 0
18 TH Đông Thạnh A 0
19 TH Long Phước B 1
20 TH Lộc Hoà A 0
21 TH Lộc Hoà B 0
22 TH Lộc Hoà C 0
23 TH Hoà Phú A 0
24 TH Hoà Phú B 0
25 TH Phú Qưới A 0
26 TH Phú Qưới B 0
27 TH Phú Qưới C 0
28 TH Hưng Khánh TrungA 3
29 TH Phước Hiệp 1
30 TH Thanh Qưới B 0
31 TH Hương Mỹ 1 1
32 TH Hương Mỹ 2 1
33 TH Minh Đức 1
34 TH Khánh Thạnh Tân 2 0
35 TH Nhuận Phú Tân 1 1
36 TH Nguyễn Văn Thảnh B 0
37 TH Mỹ Thuận A 0
38 TH Mỹ Thậun B 0
39 TH Mỹ Thuận C 0
40 TH Thuận An A 0
41 TH Thuận An B 0
42 TH Thuận An C 0
43 TH Nhuận Phú Tân 1 0
44 TH Nhuận Phú Tân 2 0
45 TH Tân Thanh Tây 1
46 TH Phước Mỹ Trung 0
47 TH Thạnh Ngại 1 0
48 TH Thạnh Ngại 2 0
49 TH Thanh Tân 1 1
50 TH Thanh Tân 2 0
51 TH Tân Phú Tây 0
52 TH Thanh Qưới A 0
53 TH Phước Hậu A 0
54 TH Phước Hậu B 0
55 TH Phước Hậu C 0
56 TH Tân Hạnh A 0
57 TH Tân Hạnh B 0
58 TH Tân Hạnh C 0
59 TH Thanh Đức A 0
60 TH Thanh Đức B 0
61 TH Tân Trung 0
62 TH Cẩm Sơn 1 1
63 TH Cẩm Sơn 2 0
64 TH Ngãi Đặng 0
65 TH An Thới 1
66 TH Thành Thới A1 0
67 TH Thành Thới A2 0
68 TH An Định 1 0
69 TH An Định 2 0
70 TH Thuận An D 0
71 TH Đông Bình A 0
72 TH Đông Bình B 0
73 TH Phù Ly 0
74 TH Mỹ Hoà A 0
75 TH Mỹ Hoà B 0
76 TH Mỹ Hoà C 0
77 TH Mỹ Hoà D 0
78 TH Thành Lợi A 0
79 TH Thành An 0
80 TH Tân Thành Bình 1 0
81 TH Hoà Ninh A 0
82 TH Hoà Ninh B 0
83 TH Trương Văn Ba 0
84 TH Đồng Phú A 0
85 TH Đồng Phú B 0
86 TH Đồng Phú C 1
87 TH Long Phước A 0
88 TH Thanh Đức C 0
89 TH Thị trấn Long Hồ 0
90 TH Tân Thành Bình 1 0
91 TH Tân Thành Bình 2 0