Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

Số học sinh dự thi online toàn quốc
  • 1 Số học sinh: 174185
  • 2 Số học sinh: 235263
  • 3 Số học sinh: 270018
  • 4 Số học sinh: 272680
  • 5 Số học sinh: 488643
  • 6 Số học sinh: 5234
Số học sinh dự thi online theo trường
STT Trường Số học sinh
1 TH Số 1 Lý Vĩnh 0
2 TH Số 2 Lý Vĩnh 2
3 TH Lý Hải 9