Bài văn tiếng anh

15/08/2019 | 14:30 88146

Một giáo viên dạy tiếng Anh gặp đồng nghiệp than vãn....

BÀI VĂN TIẾNG ANH

Một giáo viên dạy tiếng Anh gặp đồng nghiệp than vãn:
- Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.
- Chuyện thế nào?
- Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa.
Giáo viên kia thắc mắc:
- Vậy có gì không ổn?
- Không ổn là bài làm của nó như thế này:
Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài.
Hoàng tử hỏi:
- Can you speak Vietnamese?
Công chúa trả lời:
- Sure.

Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
- !!!???