Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 3

24/07/2019 | 05:50 14246

Những bài tập Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 3 của Trạng Nguyên.

Lớp 3

Câu 1: Câu nào dưới đây sử dụng dấu phẩy đúng?

◌ Các bạn, được kết nạp vào Đội đều ngoan ngoãn.                          ◌ Trời mùa thu trong xanh tiếng sáo, diều ngân vang.

◌ Ông em, bố em và chú em đều là thợ hàn.                                         ◌ Họ xếp hàng bước đều, vào lớp học.

Câu 2: Từ cuộn dây thừng dài 50m, người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn 8m. Hỏi cuộn dây đó còn lại bao nhiêu mét?

◌ 2                           ◌ 8

◌ 18                       ◌ 32