Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 2

24/07/2019 | 05:50 26475

Những bài tập Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 2 của Trạng Nguyên.

Lớp 2

Câu 1: Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 2 là số nào?

◌ 12                         ◌ 13

◌ 14                         ◌  31

Câu 2: Em hãy tìm câu dùng đúng nghĩa của từ rực rỡ trong các câu dưới đây:

◌ Quyển vở mới đẹp rực rỡ.                        ◌ Những chú chim bay rực rỡ.

◌ Bạn Lan có mái tóc rực rỡ.                       ◌ Ngoài vườn, hoa nở rực rỡ.