Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 1

24/07/2019 | 05:50 10321

Những Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 1 của Trạng Nguyên.

Lớp 1

Câu 1: Lan được mẹ dẫn vào cửa hàng mua giày. Lan thử đôi giày cỡ 30 thì thấy chật, thử đôi giày cỡ 32 thì thấy rộng. Hỏi bạn Lan nên thử đôi giày cỡ bao nhiêu thì có thể vừa chân?

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: "Sau cơn mưa trời lại ...........".

◌ tối                           ◌ đen

◌  xám                       ◌ sáng