6 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC SINH

20/11/2019 | 15:16 308504

6 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC SINH
Xin xem video hướng dẫn


  1. Học sinh sau khi đăng kí tài khoản thành công vào trang cá nhân để chỉnh sửa thông tin, chọn đúng Tỉnh – Huyện – Trường – Khối – Lớp
  2. Học sinh ghi lại số báo danh để kích hoạt tài khoản. Có 2 cách để kích hoạt tài khoản:

+ Cách 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: TNV số báo danh gửi đến tổng đài 8130

+ Cách 2: Giáo viên gửi danh sách số báo danh về email: giaovien@trangnguyen.edu.vn  Để BTC để kích hoạt hàng hoạt cho học sinh.

  1. Không ấn nút yêu cầu làm giáo viên (ấn nút này sẽ không được thi nữa)
  2. Mỗi học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản, nếu BCT phát hiện thí sinh nào có 2 tài khoản trở lên sẽ bị đình chỉ thi. Nếu học sinh có nhiều tài khoản, phụ huynh hoặc giáo viên lập danh sách và số báo danh cần khóa gửi về cho BTC trước ngày thi cấp trường 19/12.

Một số điện thoại nhắn tin kích hoạt được nhiều tài khoản nhưng 1 học sinh chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất nếu có 2 tài khoản trên bảng vàng là vi phạm quy chế và sẽ bị đình chỉ thi.

  1. Chỉ sử dụng duy nhất 1 tài khoản, Nếu có 2 tài khoản, giáo viên lập danh sách số báo danh cần khóa về BTC để khóa lại.
  2. Khi làm bài thi, nếu có hiện tượng không nộp được bài, không chấm điểm, báo ngay về BTC theo email: giaovien@trangnguyen.edu.vn hoặc tổng đài: 1900633330 để được hỗ trợ.