Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0913 032 415

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 257395

Họ tên: Dương Phúc Sơn

Ngày sinh: Fri Aug 25 2006 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 6

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Quận/Huyện: Thành phố Cẩm Phả

Trường: TH Cẩm Trung

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top