Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1897295

Họ tên: Bùi Đình Đức Minh

Ngày sinh: Mon Apr 14 2008 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Quận/Huyện: Quận Ngô Quyền

Trường: TH Chu Văn An

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top