Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1326946

Họ tên: Nguyễn Phương Nhi

Ngày sinh: Tue Feb 05 2008 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Quận/Huyện: Huyện An Nhơn

Trường: TH Số 1 Đập Đá

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top