Hỗ trợ trực tuyến: 04 6666 8786 - 0163 316 98 68

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1245623

Họ tên: Nguyễn Trung Anh

Ngày sinh: Tue Feb 06 2007 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Thành phố Sơn Tây

Trường: TH Trung Sơn Trầm

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top