Hỗ trợ trực tuyến: 04 6666 8786 - 0163 316 98 68

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1159031

Họ tên: Nguyễn Đức Anh

Ngày sinh: Tue Jun 26 2007 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Quận/Huyện: Thị xã An Khê

Trường: TH Lê Lợi

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top