Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Nộp học phí từ thẻ cào

(Thẻ cào Viettel, Mobifone, Vinaphone)

Điện thoại hỗ trợ: 04 6666 8786

ID:

Tên đăng nhập:

Thời gian học đến:

Loại thẻ (*)

Mã thẻ (*)

Số serial(*)

Mã bảo vệ( * )

captcha

  Hướng dẫn

 • Nộp học phí: 10.000đ nhận 15 ngày luyện tập
 • Nộp học phí: 20.000đ nhận 30 ngày luyện tập
 • Nộp học phí 50.000đ nhận 75 ngày luyện tập
 • Nộp học phí 100.000đ nhận 150 ngày luyện tập
 • Nộp học phí 200.000đ nhận 300 ngày luyện tập
 • Nộp học phí 500.000đ nhận 750 ngày luyện tập

  NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

  Từ ngày 1/1/2017 đến 10/1/2017
  Nộp học phí 200.000đ
  Tặng ngay: 1 năm luyện tập 6 môn và 1 quyển sách Trạng Nguyên

  Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Trạng Nguyên Việt

 • Số TK : 1200208029973
 • Ngân hàng Agribank – chi nhánh Sở giao dịch
 • Nội dung: Nộp học phí cho ID ……
Top