Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Hướng dẫn thi Cấp Trường & Đăng ký mã

Thứ bảy, 21/01/2017 | 11:42 GMT+7

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HEID ngày 11/01/2017 của trưởng Ban chỉ đạo,

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi

 

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Vòng Sơ khảo

(Cấp trường)

Vòng 14

(8h - 17h) hàng ngày từ 17/02/2017

đến 07/03/2017

(trừ chủ nhật)

(Các trường gửi đăng ký nhận mã trước ngày 05/03/2017)

2

Vòng Hương

(Cấp huyện)

Vòng 16

 

(8h – 17h) ngày 24/03/2017

Dự phòng ngày 25/03

 

(Vòng 15 thi tự do)

3

Vòng Hội (Cấp Tỉnh)

Vòng 18

 

(8h – 17h) ngày 21/04/2017

Dự phòng ngày 22/04

 

(Vòng 17 thi tự do)

4

Vòng Đình

(Cấp quốc gia)

Vòng 19

Ngày 06/05/2017

Dự kiến thi tập trung tại Hà Nội

 

 

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Word (Excel) và chụp ảnh bản cứng có dấu đỏ về địa chỉ hòm thư điện tử (email) az@trangnguyen.edu.vn

3. Hướng dẫn tổ chức thi

- Đăng ký và nhận mã thi theo MẪU SỐ 01-TNTV. Đối với các Sở/Phòng/Trường tổ chức thi tập trung: BTC các cấp cử 1 người đại điện để đăng ký. Đối với Sở/Phòng không tổ chức Thi Hương, Thi Hội tập trung thì nhà trường cử 1 người đại điện để đăng ký. Đối với trường không tổ chức thi tập trung: giáo viên hoặc phụ huynh cử 1 người đại diện để đăng ký.

- Sau khi nhận được bản đăng kí theo MẪU SỐ 01-TNTV, BTC sẽ cấp mã thi cho người nhận mã. Mã thi gồm 2 loại: mã chính thức và mã dự phòng. Mã dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp mã chính thức không hoạt động.

- Người đại diện nhận mã gửi bản đăng ký danh sách thí sinh theo MẪU SỐ 02-TNTV, BTC sẽ duyệt thí sinh vào thi.

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vào thi vòng thi các cấp.

- Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó.

 

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh được chọn dự thi vòng thi nào (Sơ khảo, Hương, Hội, Đình) phải là thành viên của Trạng Nguyên và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp đó.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: az@trangnguyen.edu.vn.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, BTC cấp trường sẽ tổ chức thi và nhận mã thi cấp cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả. BTC sẽ lấy học sinh điểm từ cao xuống thấp trong trường để dự thi Hương.

- Đối với vòng thi Hương, BTC sẽ cấp mã thi Hương và chỉ công nhận kết quả học sinh thi bằng mã thi. BTC lấy học sinh điểm từ cao xuống thấp trong mỗi Huyện để dự thi Hội.

- Đối với vòng thi Hội, BTC sẽ cấp mã thi Hội và chỉ công nhận kết quả học sinh thi bằng mã thi. BTC lấy học sinh điểm từ cao xuống thấp trong mỗi tỉnh để xét giải thưởng. Học sinh đi thi Đình được xét theo thể lệ thi.

 

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không?

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục “Hướng Dẫn”) hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi phải chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

8. Tổ chức thi 

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Tài Khoản” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 04-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

 

9. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng Thi Hương – Thi Hội

- Đối với các Tỉnh tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 45% tổng số thí sinh tham dự.

- Đối với các Tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen và phần thưởng theo quy định chung của từng vòng thi. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 10% tổng số thí sinh dự thi.

Khen thưởng Thi Đình

Số lượng giải thưởng cá nhân của khối lớp 4 và khối lớp 5 trong toàn quốc không quá 45% tổng số thí sinh dự Thi Đình (cấp Toàn quốc) của khối lớp đó. Số lượng giải thưởng mỗi khối bao gồm:

o          01 giải Trạng Nguyên: Giải thưởng trị giá 10.000.000vnđ

o          01 giải Bảng Nhãn: Giải thưởng trị giá 5.000.000vnđ

o          01 giải Thám Hoa: Giải thưởng trị giá 3.000.000vnđ

o          Giải Nhất: 5% tổng số thí sinh dự thi.

o          Giải Nhì: 10% tổng số thí sinh dự thi.

o          Giải Ba: 10% tổng số thí sinh dự thi.

o          Giải Khuyến khích: 15% tổng số thí sinh dự thi.

                        (Giải thưởng gồm Hiện vật + giấy chứng nhận của BTC)

- Tất cả thí sinh tham dự thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

10.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đợn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Nhận được công văn này, đề nghị các trường học, các sở GDĐT có tham gia sân chơi tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 04 6666 8786, 0913 032 415, 01666 256 966 email: trangnguyentiengviet@gmail.com.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

TRẦN THỊ NHƯ HÀ

 

 

Top